من درباره ادعیه هم یه تحقیقی کردم، به نظرم میاد که دعای توسل دهای خوبیه اما زیارت عاشورا با همه احترامی که برای امام حسین قائلم و دقیقا به همون دلیل دعای خوبی نیست. زیارت عاشورا به نظرم یک مقدار دعای ضاله ای میاد! دلیلش هم ساده نیست، پیچیده اس، مثلا شاید به "حتی زرتم المقابر" بی ربط نباشه دلیلش....

منبع : نشتیات ذهن من...درباره ادعیه! منبع : نشتیات ذهن من...درباره ادعیه! منبع : درباره ادعیه! منبع : نشتیات ذهن من...درباره ادعیه! منبع : نشتیات ذهن من...درباره ادعیه! منبع : نشتیات ذهن من...درباره ادعیه!
برچسب ها : دعای ,زیارت عاشورا ,درباره ادعیه